Wieland Logo

IP

Stopień ochrony IP - stopień szczelności określony wg normy. Pierwsza cyfra oznacza odporność na wnikanie ciał stałych i przypadkowe dotknięcie, druga cyfra oznacza odporność na wnikanie wody.

IP-stopnie ochrony przed ciałami obcymi i przypadkowym dotknięciem

 ochrona przed przypadkowym dotknięciem ochrona przed ciałami obcymi
0 brak ochrony brak ochrony
1 dużymi częściami ciała (np. grzbietem dłoni) duże obiekty (średnica > 50 mm)
2 palcem średnie obiekty (średnica > 12 mm)
3 narzędziem i przewodem (średnica > 2,5 mm) małe obiekty (średnica > 2,5 mm)
4 narzędziem i przewodem (średnica > 1 mm) obiekty ziarniste (średnica > 1mm)
5 pełna ochrona przed przypadkowym dotknięciem opadający kurz
6 pełna ochrona przed przypadkowym dotknięciem pył

IP-stopnie ochrony przed wodą

 stopień ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami opadającymi pionowo
2 ochrona przed kroplami opadającymi pod kątem (do 15°)
3 ochrona przed rozpyloną wodą od 60° do 90°
4 ochrona przed spryskiwaniem wodą z każdej strony
5 ochrona przed strumieniem wody
6 ochrona przed silnym strumieniem wody
7 ochrona przed chwilowym zanurzeniem
8 ochrona przed długotrwałym zanurzeniem

Normy nie określają precyzyjnie wytycznych stopnia szczelności IPx7 oraz IPx8. Normy zakładają, że w tym przypadku złącza powinny zachować swoją szczelność będąc zanurzone w wodzie na głębokości 1,5m przez 30 min. Złącza RST testowane były na głębokości 3m przez 2h.